ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

北京话

北京话 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 北京 ਉਚਾਰਨ 北京 [nan]
 • 大栅栏 ਉਚਾਰਨ 大栅栏 [zh]
 • 念想 ਉਚਾਰਨ 念想 [zh]
 • 言语 ਉਚਾਰਨ 言语 [zh]
 • 瓷器 ਉਚਾਰਨ 瓷器 [zh]
 • 傍家儿 ਉਚਾਰਨ 傍家儿 [zh]
 • 点卯儿 ਉਚਾਰਨ 点卯儿 [zh]
 • 肝儿颤 ਉਚਾਰਨ 肝儿颤 [zh]
 • 熬鹰 ਉਚਾਰਨ 熬鹰 [zh]
 • 消停 ਉਚਾਰਨ 消停 [zh]
 • 扯闲片儿 ਉਚਾਰਨ 扯闲片儿 [zh]
 • 轴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 忒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 办 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 念央儿 ਉਚਾਰਨ 念央儿 [zh]
 • 丫挺 ਉਚਾਰਨ 丫挺 [zh]
 • 糟践 ਉਚਾਰਨ 糟践 [zh]
 • 别介 ਉਚਾਰਨ 别介 [zh]
 • 局器 ਉਚਾਰਨ 局器 [zh]
 • 发小儿 ਉਚਾਰਨ 发小儿 [zh]
 • 丫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 猫着 ਉਚਾਰਨ 猫着 [zh]
 • 嗝儿屁 ਉਚਾਰਨ 嗝儿屁 [zh]
 • 照面儿 ਉਚਾਰਨ 照面儿 [zh]
 • 号儿 ਉਚਾਰਨ 号儿 [zh]
 • 秃噜盖 ਉਚਾਰਨ 秃噜盖 [zh]
 • 泛儿 ਉਚਾਰਨ 泛儿 [zh]
 • 挤兑 ਉਚਾਰਨ 挤兑 [zh]