ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

古地名

古地名 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 大宛 ਉਚਾਰਨ 大宛 [zh]
  • 薩摩 ਉਚਾਰਨ 薩摩 [ja]
  • 处州 ਉਚਾਰਨ 处州 [wuu]
  • 会稽 ਉਚਾਰਨ 会稽 [nan]
  • 濠州 ਉਚਾਰਨ 濠州 [zh]
  • 和州 ਉਚਾਰਨ 和州 [zh]
  • 上艾 ਉਚਾਰਨ 上艾 [zh]
  • 集庆 ਉਚਾਰਨ 集庆 [zh]
  • 婺州 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 婺州 [wuu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ