ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

名人

名人 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 普京 ਉਚਾਰਨ 普京 [zh]
 • 黃霑 ਉਚਾਰਨ 黃霑 [yue]
 • 陳百強 ਉਚਾਰਨ 陳百強 [yue]
 • 蕭芳芳 ਉਚਾਰਨ 蕭芳芳 [yue]
 • 青永屍 ਉਚਾਰਨ 青永屍 [yue]
 • 葛超 ਉਚਾਰਨ 葛超 [zh]
 • 梅艷芳 ਉਚਾਰਨ 梅艷芳 [yue]
 • 房勇 ਉਚਾਰਨ 房勇 [zh]
 • 王維基 ਉਚਾਰਨ 王維基 [yue]
 • 胡适 ਉਚਾਰਨ 胡适 [yue]
 • 犀利哥 ਉਚਾਰਨ 犀利哥 [yue]
 • 荣格 ਉਚਾਰਨ 荣格 [zh]
 • 萨特 ਉਚਾਰਨ 萨特 [zh]
 • 波伏娃 ਉਚਾਰਨ 波伏娃 [zh]