ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

名词,noun

名词,noun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 学校 ਉਚਾਰਨ 学校 [ja]
 • 芦花 ਉਚਾਰਨ 芦花 [zh]
 • 情调 ਉਚਾਰਨ 情调 [zh]
 • 骨朵儿 ਉਚਾਰਨ 骨朵儿 [zh]
 • 期末考试 ਉਚਾਰਨ 期末考试 [zh]
 • 清凉 ਉਚਾਰਨ 清凉 [zh]
 • 打手 ਉਚਾਰਨ 打手 [zh]
 • 下头 ਉਚਾਰਨ 下头 [zh]
 • 间量 ਉਚਾਰਨ 间量 [zh]
 • 轱轳 ਉਚਾਰਨ 轱轳 [zh]
 • 下处 ਉਚਾਰਨ 下处 [zh]
 • 身量 ਉਚਾਰਨ 身量 [zh]
 • circuity ਉਚਾਰਨ circuity [en]
 • 杯面 ਉਚਾਰਨ 杯面 [zh]