ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

吴语,湖州话

吴语,湖州话 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 人 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 女 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 如果 ਉਚਾਰਨ 如果 [zh]
 • 千 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 百 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 个 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 万 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 肥皂 ਉਚਾਰਨ 肥皂 [zh]
 • 如何 ਉਚਾਰਨ 如何 [zh]
 • 子 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 汝 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 期 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 潮 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 硬 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 岳 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 马 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瑞 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 其 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 孟 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 奚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 滑稽 ਉਚਾਰਨ 滑稽 [ja]
 • 略 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 兜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 兆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 荣 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 岸 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 溪 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 容 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 废墟 ਉਚਾਰਨ 废墟 [wuu]
 • 背 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 遇 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 崖 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 尔 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 严 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 雀 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 弄 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 雉 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 浮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 验 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 马桶 ਉਚਾਰਨ 马桶 [zh]
 • 乃 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 业 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 阎 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鹤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 亿 ਉਚਾਰਨ 亿 [zh]
 • 墩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 稻 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 况 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 仰 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 魁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 锥 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 雉鸡 ਉਚਾਰਨ 雉鸡 [wuu]
 • 辑 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 涛 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 研 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 佩 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 墟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 帆 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 2 (tveir) ਉਚਾਰਨ 2 (tveir) [is]
 • 虐 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 乎 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 酣 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 衙 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 孚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 勤俭 ਉਚਾਰਨ 勤俭 [wuu]
 • 7 (sjö) ਉਚਾਰਨ 7 (sjö) [is]
 • 婴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瑾 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 昂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 银 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 十三点 ਉਚਾਰਨ 十三点 [wuu]
 • 5 (fimm) ਉਚਾਰਨ 5 (fimm) [is]
 • 秋瑾 ਉਚਾਰਨ 秋瑾 [wuu]
 • 谱 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 荀 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 询 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 迫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 9 (níu) ਉਚਾਰਨ 9 (níu) [is]
 • 遂 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 6 (sex) ਉਚਾਰਨ 6 (sex) [is]
 • 疵 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 迫击炮 ਉਚਾਰਨ 迫击炮 [zh]
 • 疑 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鲸 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 疟 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 4 (fjórir) ਉਚਾਰਨ 4 (fjórir) [is]
 • 融 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 洮 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 叛 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 摧 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 携 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 8 (átta) ਉਚਾਰਨ 8 (átta) [is]
 • 稻穗头 ਉਚਾਰਨ 稻穗头 [wuu]
 • 苛 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 寓 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 栖 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 俭 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 俘 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 马桶头 ਉਚਾਰਨ 马桶头 [wuu]
 • 爵 ਉਚਾਰਨ [wuu]