ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

形容词

形容词 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 饕餮 ਉਚਾਰਨ 饕餮 [zh]
 • 裸 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 有趣 ਉਚਾਰਨ 有趣 [zh]
 • 贪墨 ਉਚਾਰਨ 贪墨 [zh]
 • 清亮 ਉਚਾਰਨ 清亮 [zh]
 • 純淨 ਉਚਾਰਨ 純淨 [zh]
 • 彷徨 ਉਚਾਰਨ 彷徨 [yue]
 • 水准 ਉਚਾਰਨ 水准 [zh]
 • 倥偬 ਉਚਾਰਨ 倥偬 [zh]
 • 懵懂 ਉਚਾਰਨ 懵懂 [wuu]
 • 隐约 ਉਚਾਰਨ 隐约 [zh]
 • 巨乳 ਉਚਾਰਨ 巨乳 [ja]
 • 迷茫 ਉਚਾਰਨ 迷茫 [zh]
 • 室如悬磬 ਉਚਾਰਨ 室如悬磬 [zh]
 • 抓耳挠腮 ਉਚਾਰਨ 抓耳挠腮 [zh]
 • 怅惘 ਉਚਾਰਨ 怅惘 [zh]
 • 杳杳 ਉਚਾਰਨ 杳杳 [zh]
 • 率性 ਉਚਾਰਨ 率性 [zh]
 • 迷惘 ਉਚਾਰਨ 迷惘 [zh]
 • 庄严 ਉਚਾਰਨ 庄严 [zh]
 • autunnale ਉਚਾਰਨ autunnale [it]
 • 生死攸关 ਉਚਾਰਨ 生死攸关 [zh]
 • 日薄西山 ਉਚਾਰਨ 日薄西山 [zh]
 • 烂熟于心 ਉਚਾਰਨ 烂熟于心 [zh]
 • 减震 ਉਚਾਰਨ 减震 [zh]
 • 绮丽 ਉਚਾਰਨ 绮丽 [zh]
 • 伶俜 ਉਚਾਰਨ 伶俜 [zh]
 • 静谧 ਉਚਾਰਨ 静谧 [zh]
 • 汆江浮尸 ਉਚਾਰਨ 汆江浮尸 [wuu]
 • 倾城 ਉਚਾਰਨ 倾城 [zh]
 • 分外 ਉਚਾਰਨ 分外 [zh]
 • 霞光万丈 ਉਚਾਰਨ 霞光万丈 [zh]
 • 防震 ਉਚਾਰਨ 防震 [zh]
 • 不怒自威 ਉਚਾਰਨ 不怒自威 [zh]
 • 屁颠屁颠 ਉਚਾਰਨ 屁颠屁颠 [zh]
 • 月朗星稀 ਉਚਾਰਨ 月朗星稀 [zh]
 • 霾汰 ਉਚਾਰਨ 霾汰 [zh]
 • 虬劲 ਉਚਾਰਨ 虬劲 [zh]