ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

彩虹顏色

彩虹顏色 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 白 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 赤 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 青 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 紫 ਉਚਾਰਨ
  [ja]
 • 橙 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 黃 ਉਚਾਰਨ
  [yue]
 • 藍 ਉਚਾਰਨ
  [nan]
 • 綠 ਉਚਾਰਨ
  [yue]