ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

數字符號

數字符號 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Ⅻ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅵ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅶ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅳ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅱ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅺ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅴ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅹ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅸ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅷ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅰ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • Ⅲ ਉਚਾਰਨ [yue]