ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

泉州地名

泉州地名 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 崇武 ਉਚਾਰਨ 崇武 [nan]
 • 清源山 ਉਚਾਰਨ 清源山 [nan]
 • 晉江 ਉਚਾਰਨ 晉江 [nan]
 • 永春 ਉਚਾਰਨ 永春 [zh]
 • 安海 ਉਚਾਰਨ 安海 [nan]
 • 開元寺 ਉਚਾਰਨ 開元寺 [nan]
 • 安溪 ਉਚਾਰਨ 安溪 [zh]
 • 英林 ਉਚਾਰਨ 英林 [nan]
 • 磁灶 ਉਚਾਰਨ 磁灶 [nan]
 • 石獅 ਉਚਾਰਨ 石獅 [nan]
 • 徳化 ਉਚਾਰਨ 徳化 [ja]
 • 惠安 ਉਚਾਰਨ 惠安 [nan]
 • 南安市 ਉਚਾਰਨ 南安市 [nan]
 • 水漈 ਉਚਾਰਨ 水漈 [nan]
 • 蓬壺 ਉਚਾਰਨ 蓬壺 [nan]
 • 達埔 ਉਚਾਰਨ 達埔 [nan]
 • 驛坂 ਉਚਾਰਨ 驛坂 [nan]
 • 東園 ਉਚਾਰਨ 東園 [nan]
 • 清水巖 ਉਚਾਰਨ 清水巖 [nan]
 • 肖厝 ਉਚਾਰਨ 肖厝 [nan]