ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

溫州

溫州 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 温州 ਉਚਾਰਨ 温州 [wuu]
  • 雪山 ਉਚਾਰਨ 雪山 [zh]
  • 五馬街 ਉਚਾਰਨ 五馬街 [wuu]
  • 龍灣 ਉਚਾਰਨ 龍灣 [wuu]
  • 甌海 ਉਚਾਰਨ 甌海 [wuu]
  • 坌雲 ਉਚਾਰਨ 坌雲 [wuu]
  • 永強 ਉਚਾਰਨ 永強 [wuu]
  • 陶山 ਉਚਾਰਨ 陶山 [wuu]
  • 梅頭 ਉਚਾਰਨ 梅頭 [wuu]