ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

營建

營建 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 地震 ਉਚਾਰਨ
  地震 [ja]
 • 玻璃 ਉਚਾਰਨ
  玻璃 [zh]
 • 森林 ਉਚਾਰਨ
  森林 [zh]
 • 道路 ਉਚਾਰਨ
  道路 [ja]
 • 堤防 ਉਚਾਰਨ
  堤防 [zh]
 • 醫院 ਉਚਾਰਨ
  醫院 [zh]
 • 旅館 ਉਚਾਰਨ
  旅館 [ja]
 • 樓梯 ਉਚਾਰਨ
  樓梯 [wuu]
 • 商場 ਉਚਾਰਨ
  商場 [yue]
 • 餐廳 ਉਚਾਰਨ
  餐廳 [zh]
 • 辦公室 ਉਚਾਰਨ
  辦公室 [yue]
 • 學校 ਉਚਾਰਨ
  學校 [zh]
 • 電力 ਉਚਾਰਨ
  電力 [ja]
 • 居室 ਉਚਾਰਨ
  居室 [ja]
 • 地下室 ਉਚਾਰਨ
  地下室 [zh]
 • 帷幕牆 ਉਚਾਰਨ
  帷幕牆 [zh]
 • 建築師事務所 ਉਚਾਰਨ
  建築師事務所 [zh]
 • 天花板 ਉਚਾਰਨ
  天花板 [zh]
 • 景觀 ਉਚਾਰਨ
  景觀 [yue]
 • 業主 ਉਚਾਰਨ
  業主 [yue]
 • 營造廠 ਉਚਾਰਨ
  營造廠 [zh]
 • 壓送 ਉਚਾਰਨ
  壓送 [zh]
 • 迴車道 ਉਚਾਰਨ
  迴車道 [zh]
 • 鋼筋 ਉਚਾਰਨ
  鋼筋 [zh]
 • 簷高 ਉਚਾਰਨ
  簷高 [zh]
 • 療養院 ਉਚਾਰਨ
  療養院 [zh]
 • 水電 ਉਚਾਰਨ
  水電 [zh]
 • 剖面 ਉਚਾਰਨ
  剖面 [zh]
 • 陽台 ਉਚਾਰਨ
  陽台 [zh]
 • 空地 ਉਚਾਰਨ
  空地 [zh]
 • 農舍 ਉਚਾਰਨ
  農舍 [zh]
 • 建蔽率 ਉਚਾਰਨ
  建蔽率 [zh]
 • 水壩 ਉਚਾਰਨ
  水壩 [zh]
 • 昇降機 ਉਚਾਰਨ
  昇降機 [zh]
 • 都市更新 ਉਚਾਰਨ
  都市更新 [zh]
 • 環境影響評估 ਉਚਾਰਨ
  環境影響評估 [zh]
 • 露臺 ਉਚਾਰਨ
  露臺 [zh]
 • 放樣 ਉਚਾਰਨ
  放樣 [zh]
 • 夾層 ਉਚਾਰਨ
  夾層 [zh]
 • 阻熱性 ਉਚਾਰਨ
  阻熱性 [zh]
 • 監工 ਉਚਾਰਨ
  監工 [zh]
 • 閣樓 ਉਚਾਰਨ
  閣樓 [zh]
 • 避難層 ਉਚਾਰਨ
  避難層 [zh]
 • 社會住宅 ਉਚਾਰਨ
  社會住宅 [zh]
 • 工地 ਉਚਾਰਨ
  工地 [zh]
 • 斷層 ਉਚਾਰਨ
  斷層 [zh]
 • 國民住宅 ਉਚਾਰਨ
  國民住宅 [zh]