ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

疊字

疊字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 二 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 三 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 林 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 川 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 品 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 森 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 多 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 炎 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 从 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 哥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 昌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 喆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 龘 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 双 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 鑫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 比 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 聶 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 圭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 晶 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 犇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 朋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 磊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 棗 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 爻 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 靐 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 絲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 轟 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 众 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 尛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 棘 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 焱 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 驫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 刕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 舙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 垚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 姦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 灥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 飍 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 巛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 囍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 競 ਉਚਾਰਨ [nan]
 • 淼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蟲 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 毳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 芔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 歮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 卅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嚞 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鱻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 赫 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 惢 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 卄 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 羴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 贔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 麤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 槑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 皛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 艸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 猋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 屾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 奻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 畾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 譶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 皕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 巜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 矗 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 孨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 兢 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 馫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 龖 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 吅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 孖 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 叒 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 厽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 芻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 朤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 壵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 厵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 昍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瞐 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 雥 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 卌 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 劦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 掱 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 砳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 亖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 飝 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 㐂 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 㗊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 雔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 戔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 䨻 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 虤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 幵 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 竝 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 豩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 賏 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 玨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 聑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 覞 ਉਚਾਰਨ [yue]