ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

節氣

節氣 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 立秋 ਉਚਾਰਨ 立秋 [zh]
 • 立夏 ਉਚਾਰਨ 立夏 [zh]
 • 立冬 ਉਚਾਰਨ 立冬 [zh]
 • 夏至 ਉਚਾਰਨ 夏至 [zh]
 • 立春 ਉਚਾਰਨ 立春 [ja]
 • 清明 ਉਚਾਰਨ 清明 [zh]
 • 小寒 ਉਚਾਰਨ 小寒 [zh]
 • 秋分 ਉਚਾਰਨ 秋分 [ja]
 • 霜降 ਉਚਾਰਨ 霜降 [zh]
 • 白露 ਉਚਾਰਨ 白露 [zh]
 • 小暑 ਉਚਾਰਨ 小暑 [zh]
 • 雨水 ਉਚਾਰਨ 雨水 [hak]
 • 小雪 ਉਚਾਰਨ 小雪 [zh]
 • 穀雨 ਉਚਾਰਨ 穀雨 [hak]
 • 春分 ਉਚਾਰਨ 春分 [cjy]
 • 大雪 ਉਚਾਰਨ 大雪 [zh]
 • 處暑 ਉਚਾਰਨ 處暑 [hak]
 • 小滿 ਉਚਾਰਨ 小滿 [hak]
 • 芒種 ਉਚਾਰਨ 芒種 [hak]
 • 驚蟄 ਉਚਾਰਨ 驚蟄 [zh]
 • 冬至 ਉਚਾਰਨ 冬至 [ja]
 • 大寒 ਉਚਾਰਨ 大寒 [zh]
 • 寒露 ਉਚਾਰਨ 寒露 [zh]
 • 大暑 ਉਚਾਰਨ 大暑 [zh]