ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

粵語文字

粵語文字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 鎅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 冧 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 摷 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 髧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 榷 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 咇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 厾 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 燶 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 呔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嘜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 腯 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 孖 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 闩 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 㗎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 趌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 钑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 唥 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 哽 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 壅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 奅 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嘥 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 囉 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 迾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 劏 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 喎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 铰 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 姣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 韫 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 啫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 唛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 啋 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 擁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 揸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 糁 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 噬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 潲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 骘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 淥 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嗌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 僆 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 嘢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 餸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 㶶 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 哣 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 尐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鉸 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鹞 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 瞓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 跶 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 芡 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 潷 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 冚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 唓 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 褪 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 軚 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 笠 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 鹩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 悭 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 碌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 睄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 扲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 焗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 渌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 噜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 靸 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 扚 ਉਚਾਰਨ [cdo]
 • 褸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 菢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 埞 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 盅 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 耖 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 燂 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 鷯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 啹 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 喽 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 詏 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 溚 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 躉 ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ [hak] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ