ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

花 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 花 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 丁香 ਉਚਾਰਨ 丁香 [zh]
 • 百合 ਉਚਾਰਨ 百合 [zh]
 • 兰花 ਉਚਾਰਨ 兰花 [wuu]
 • 向日葵 ਉਚਾਰਨ 向日葵 [nan]
 • 水仙花 ਉਚਾਰਨ 水仙花 [wuu]
 • 花鳥風月 ਉਚਾਰਨ 花鳥風月 [ja]
 • 罂粟 ਉਚਾਰਨ 罂粟 [zh]
 • 山茶花 ਉਚਾਰਨ 山茶花 [zh]
 • 水仙 ਉਚਾਰਨ 水仙 [zh]
 • 桂花 ਉਚਾਰਨ 桂花 [zh]
 • 刺桐 ਉਚਾਰਨ 刺桐 [zh]
 • 茶花 ਉਚਾਰਨ 茶花 [wuu]
 • 海棠 ਉਚਾਰਨ 海棠 [zh]
 • 櫻 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 茉莉 ਉਚਾਰਨ 茉莉 [zh]
 • 金木犀 ਉਚਾਰਨ 金木犀 [ja]
 • 月季 ਉਚਾਰਨ 月季 [zh]
 • 雏菊 ਉਚਾਰਨ 雏菊 [zh]
 • 薇 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 康乃馨 ਉਚਾਰਨ 康乃馨 [zh]
 • 扶桑 ਉਚਾਰਨ 扶桑 [zh]
 • 三角梅 ਉਚਾਰਨ 三角梅 [zh]
 • 玉簪花 ਉਚਾਰਨ 玉簪花 [zh]
 • 映山红 ਉਚਾਰਨ 映山红 [zh]
 • 槐花 ਉਚਾਰਨ 槐花 [zh]
 • 杜鹃 ਉਚਾਰਨ 杜鹃 [nan]
 • 荷花 ਉਚਾਰਨ 荷花 [zh]
 • 西番莲 ਉਚਾਰਨ 西番莲 [zh]
 • 蝴蝶兰 ਉਚਾਰਨ 蝴蝶兰 [zh]
 • 承和菊 ਉਚਾਰਨ 承和菊 [ja]
 • 紫罗兰 ਉਚਾਰਨ 紫罗兰 [zh]
 • 太陽花 ਉਚਾਰਨ 太陽花 [zh]
 • 白玉兰 ਉਚਾਰਨ 白玉兰 [zh]
 • 石楠 ਉਚਾਰਨ 石楠 [zh]
 • 山吹 ਉਚਾਰਨ 山吹 [ja]
 • はなしょうぶ ਉਚਾਰਨ はなしょうぶ [ja]