ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

蔬菜

蔬菜 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 茄子 ਉਚਾਰਨ 茄子 [zh]
 • 白菜 ਉਚਾਰਨ 白菜 [ja]
 • 葱 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 姜 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 番茄 ਉਚਾਰਨ 番茄 [wuu]
 • 萝卜 ਉਚਾਰਨ 萝卜 [zh]
 • 白萝卜 ਉਚਾਰਨ 白萝卜 [wuu]
 • 芹菜 ਉਚਾਰਨ 芹菜 [zh]
 • 黄瓜 ਉਚਾਰਨ 黄瓜 [zh]
 • 南瓜 ਉਚਾਰਨ 南瓜 [yue]
 • 木耳 ਉਚਾਰਨ 木耳 [wuu]
 • 洋葱 ਉਚਾਰਨ 洋葱 [yue]
 • 苦瓜 ਉਚਾਰਨ 苦瓜 [yue]
 • 花生 ਉਚਾਰਨ 花生 [zh]
 • 冬瓜 ਉਚਾਰਨ 冬瓜 [wuu]
 • 花椰菜 ਉਚਾਰਨ 花椰菜 [zh]
 • 黃瓜 ਉਚਾਰਨ 黃瓜 [zh]
 • 辣椒 ਉਚਾਰਨ 辣椒 [zh]
 • 丝瓜 ਉਚਾਰਨ 丝瓜 [wuu]
 • 生菜 ਉਚਾਰਨ 生菜 [zh]
 • 胡萝卜 ਉਚਾਰਨ 胡萝卜 [zh]
 • 黄豆 ਉਚਾਰਨ 黄豆 [zh]
 • 青瓜 ਉਚਾਰਨ 青瓜 [zh]
 • 韭菜 ਉਚਾਰਨ 韭菜 [zh]
 • 花菜 ਉਚਾਰਨ 花菜 [wuu]
 • 山药 ਉਚਾਰਨ 山药 [wuu]
 • 苋菜 ਉਚਾਰਨ 苋菜 [zh]
 • 蘿蔔 ਉਚਾਰਨ 蘿蔔 [ja]
 • 大蒜 ਉਚਾਰਨ 大蒜 [ja]
 • 红萝卜 ਉਚਾਰਨ 红萝卜 [wuu]
 • 香菜 ਉਚਾਰਨ 香菜 [zh]
 • 洋蔥 ਉਚਾਰਨ 洋蔥 [yue]
 • 金针菇 ਉਚਾਰਨ 金针菇 [zh]
 • 豌豆 ਉਚਾਰਨ 豌豆 [ja]
 • 青菜 ਉਚਾਰਨ 青菜 [wuu]
 • 薯仔 ਉਚਾਰਨ 薯仔 [yue]
 • 茼蒿 ਉਚਾਰਨ 茼蒿 [yue]
 • 西兰花 ਉਚਾਰਨ 西兰花 [zh]
 • 菠菜 ਉਚਾਰਨ 菠菜 [wuu]
 • 蕹菜 ਉਚਾਰਨ 蕹菜 [hak]
 • 西葫芦 ਉਚਾਰਨ 西葫芦 [wuu]
 • 葫芦 ਉਚਾਰਨ 葫芦 [wuu]
 • 赤豆 ਉਚਾਰਨ 赤豆 [wuu]
 • 山芋 ਉਚਾਰਨ 山芋 [ja]
 • 扁尖 ਉਚਾਰਨ 扁尖 [wuu]
 • 西红柿 ਉਚਾਰਨ 西红柿 [zh]
 • 黄豆芽 ਉਚਾਰਨ 黄豆芽 [wuu]
 • 芥菜 ਉਚਾਰਨ 芥菜 [zh]
 • 绿豆 ਉਚਾਰਨ 绿豆 [cjy]
 • 粟米 ਉਚਾਰਨ 粟米 [yue]
 • 蔥 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 毛笋 ਉਚਾਰਨ 毛笋 [wuu]
 • 蒜頭 ਉਚਾਰਨ 蒜頭 [yue]
 • 萵苣 ਉਚਾਰਨ 萵苣 [yue]
 • 葫蘆 ਉਚਾਰਨ 葫蘆 [wuu]
 • 空心菜 ਉਚਾਰਨ 空心菜 [zh]
 • 芥蘭 ਉਚਾਰਨ 芥蘭 [yue]
 • 春笋 ਉਚਾਰਨ 春笋 [wuu]
 • 甜瓜 ਉਚਾਰਨ 甜瓜 [zh]
 • 卷心菜 ਉਚਾਰਨ 卷心菜 [zh]
 • 香菇 ਉਚਾਰਨ 香菇 [zh]
 • 包菜 ਉਚਾਰਨ 包菜 [wuu]
 • 油菜 ਉਚਾਰਨ 油菜 [zh]
 • 韭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 蕃茄 ਉਚਾਰਨ 蕃茄 [yue]
 • 蘑菇 ਉਚਾਰਨ 蘑菇 [zh]
 • 绿豆芽 ਉਚਾਰਨ 绿豆芽 [zh]
 • 黑豆 ਉਚਾਰਨ 黑豆 [wuu]
 • 莧菜 ਉਚਾਰਨ 莧菜 [yue]
 • 絲瓜 ਉਚਾਰਨ 絲瓜 [zh]
 • 冬笋 ਉਚਾਰਨ 冬笋 [wuu]
 • 蚕豆 ਉਚਾਰਨ 蚕豆 [zh]
 • 芥兰 ਉਚਾਰਨ 芥兰 [zh]
 • 紹菜 ਉਚਾਰਨ 紹菜 [yue]
 • 芥蓝 ਉਚਾਰਨ 芥蓝 [yue]
 • 青萝卜 ਉਚਾਰਨ 青萝卜 [wuu]
 • 鸡毛菜 ਉਚਾਰਨ 鸡毛菜 [wuu]
 • 猴头菇 ਉਚਾਰਨ 猴头菇 [wuu]
 • 芦笋 ਉਚਾਰਨ 芦笋 [zh]
 • 蘆筍 ਉਚਾਰਨ 蘆筍 [yue]
 • 西芹 ਉਚਾਰਨ 西芹 [yue]
 • 佛手瓜 ਉਚਾਰਨ 佛手瓜 [zh]
 • 药芹 ਉਚਾਰਨ 药芹 [wuu]
 • 甘藍 ਉਚਾਰਨ 甘藍 [yue]
 • 節瓜 ਉਚਾਰਨ 節瓜 [yue]
 • 竹笋 ਉਚਾਰਨ 竹笋 [zh]
 • 水芹 ਉਚਾਰਨ 水芹 [wuu]
 • 橄榄菜 ਉਚਾਰਨ 橄榄菜 [wuu]
 • 平菇 ਉਚਾਰਨ 平菇 [wuu]
 • 发菜 ਉਚਾਰਨ 发菜 [wuu]
 • 苦苣 ਉਚਾਰਨ 苦苣 [yue]
 • 蒜头 ਉਚਾਰਨ 蒜头 [yue]
 • 甘蓝 ਉਚਾਰਨ 甘蓝 [zh]
 • 芋艿 ਉਚਾਰਨ 芋艿 [wuu]
 • byaek ਉਚਾਰਨ byaek [za]
 • 菜蓟 ਉਚਾਰਨ 菜蓟 [yue]
 • 荠菜 ਉਚਾਰਨ 荠菜 [wuu]
 • 西洋菜 ਉਚਾਰਨ 西洋菜 [yue]
 • 节瓜 ਉਚਾਰਨ 节瓜 [yue]
 • 莴苣 ਉਚਾਰਨ 莴苣 [zh]