ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

親戚叫法

親戚叫法 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 外婆 ਉਚਾਰਨ 外婆 [zh]
 • 阿姨 ਉਚਾਰਨ 阿姨 [yue]
 • 舅公 ਉਚਾਰਨ 舅公 [wuu]
 • 表哥 ਉਚਾਰਨ 表哥 [yue]
 • 姨媽 ਉਚਾਰਨ 姨媽 [zh]
 • 太婆 ਉਚਾਰਨ 太婆 [wuu]
 • 姑媽 ਉਚਾਰਨ 姑媽 [zh]
 • 舅父 ਉਚਾਰਨ 舅父 [yue]
 • 表姊 ਉਚਾਰਨ 表姊 [wuu]
 • 表弟 ਉਚਾਰਨ 表弟 [zh]
 • 姨婆 ਉਚਾਰਨ 姨婆 [wuu]
 • 姪女 ਉਚਾਰਨ 姪女 [zh]
 • 孫女 ਉਚਾਰਨ 孫女 [zh]
 • 舅婆 ਉਚਾਰਨ 舅婆 [hak]
 • 表姪女 ਉਚਾਰਨ 表姪女 [yue]
 • 表姑媽 ਉਚਾਰਨ 表姑媽 [yue]
 • 表妹 ਉਚਾਰਨ 表妹 [zh]
 • 表舅父 ਉਚਾਰਨ 表舅父 [yue]
 • 太祖母 ਉਚਾਰਨ 太祖母 [zh]
 • 姨公 ਉਚਾਰਨ 姨公 [wuu]
 • 嬤嬤 ਉਚਾਰਨ 嬤嬤 [yue]