ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

貨幣符號

貨幣符號 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • € ਉਚਾਰਨ [nl]
 • $ ਉਚਾਰਨ $ [en]
 • ₴ ਉਚਾਰਨ [uk]
 • ₩ ਉਚਾਰਨ [en]
 • ₹ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₦ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ¢ ਉਚਾਰਨ ¢ [it]
 • KR ਉਚਾਰਨ KR [sv]
 • ₡ ਉਚਾਰਨ [ru]
 • ₮ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₭ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₫ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ₱ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₥ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ₤ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ₯ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ৳ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • ₧ ਉਚਾਰਨ [es]
 • ₪ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₲ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ₵ ਉਚਾਰਨ [da]
 • ฿ ਉਚਾਰਨ ฿ [tt]
 • ₣ ਉਚਾਰਨ [tt]
 • RMB¥ ਉਚਾਰਨ RMB¥ [yue]
 • ¢ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • ¥ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • NT$ ਉਚਾਰਨ NT$ [yue]
 • ¤ ਉਚਾਰਨ ¤ [ru]
 • руб ਉਚਾਰਨ руб [sr]
 • ﷼ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • £ ਉਚਾਰਨ [yue]
 • £ (Livre Sterling) ਉਚਾਰਨ £ (Livre Sterling) [fr]
 • ¥ (Yen) ਉਚਾਰਨ ¥ (Yen) [fr]
 • zł ਉਚਾਰਨ [pl]