ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

轻声词

轻声词 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 错处 ਉਚਾਰਨ 错处 [zh]
 • 沓子 ਉਚਾਰਨ 沓子 [zh]
 • 腻味 ਉਚਾਰਨ 腻味 [zh]
 • 兜兜 ਉਚਾਰਨ 兜兜 [wuu]
 • 刺挠 ਉਚਾਰਨ 刺挠 [zh]
 • 把儿 ਉਚਾਰਨ 把儿 [zh]
 • 骨朵 ਉਚਾਰਨ 骨朵 [zh]
 • 乱乎 ਉਚਾਰਨ 乱乎 [zh]
 • 活便 ਉਚਾਰਨ 活便 [zh]
 • 篦子 ਉਚਾਰਨ 篦子 [zh]
 • 牌楼 ਉਚਾਰਨ 牌楼 [zh]
 • 娇嫩 ਉਚਾਰਨ 娇嫩 [zh]
 • 池子 ਉਚਾਰਨ 池子 [zh]
 • 懒怠 ਉਚਾਰਨ 懒怠 [zh]
 • 时气 ਉਚਾਰਨ 时气 [zh]
 • 魔怔 ਉਚਾਰਨ 魔怔 [zh]
 • 秃子 ਉਚਾਰਨ 秃子 [zh]
 • 牢稳 ਉਚਾਰਨ 牢稳 [zh]
 • 跟脚 ਉਚਾਰਨ 跟脚 [zh]
 • 纹路 ਉਚਾਰਨ 纹路 [zh]
 • 顶子 ਉਚਾਰਨ 顶子 [zh]
 • 杌子 ਉਚਾਰਨ 杌子 [zh]