ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

难读字

难读字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 訾 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 畋 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 邗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鹺 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 覿 ਉਚਾਰਨ 覿 [yue]
 • 埏 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 浞 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鴰 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鶻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 咻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 妁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 驍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 旒 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鱧 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嘵 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 榷 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 泠 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 艿 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 頇 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 猬 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嚆 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 埯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 襦 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 呔 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嘜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 駘 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 墀 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 篼 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 俳 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 炷 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 詆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 紆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 邛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 郛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 媼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 喈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 珥 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 峴 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 郾 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 煸 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 髂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 芻 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鵂 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鰷 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 矬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鴣 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 曷 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 魴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 泫 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 釬 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 哿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鞅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 杌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 騮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 洎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嫵 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 兕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 壅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 嫠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 菰 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 眙 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 靼 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 莞 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 罨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 詎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 舨 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 埡 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鯪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鬲 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 坩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 齠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 塥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鵯 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 萇 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 訇 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 倏 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蠊 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 芑 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 芤 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 杵 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鼽 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 髁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 唪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 櫳 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 苡 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 貲 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 顙 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 揸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 詮 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 櫨 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 麩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 閎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 汊 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 碓 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 嗌 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 泐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 佴 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 黥 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 穸 ਉਚਾਰਨ [yue]