ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

難讀字

難讀字 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 箸 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 畀 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鮪 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 尻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氽 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 恁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 艮 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 膣 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 咄 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 饕 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鯖 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 霰 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 箐 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 噎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 厶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 捩 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 郜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 摺 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鷲 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鮎 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 爿 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鱔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 锿 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 褚 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 呦 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鐾 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 尢 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 嬲 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 桁 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 蘸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 熵 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 暉 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 摜 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 銃 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 滎 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 汞 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鱈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 曜 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 疋 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈿 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 蠹 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 昕 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 囝 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 囟 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鉍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 氪 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 憮 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 摑 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鎧 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 紺 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 諶 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鉈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 飭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 溻 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鉭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 猷 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 擘 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鬈 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 妗 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 巽 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 妤 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 镨 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 覃 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 焓 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 堍 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 爻 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 猢 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鯛 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 碇 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 釩 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 銪 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 纛 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 銠 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 跛 ਉਚਾਰਨ [hak]
 • 髑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 諗 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鏑 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 餮 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 釷 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 搿 ਉਚਾਰਨ [wuu]
 • 鉻 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 釔 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鑭 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鄢 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 弁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 邸 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鋏 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 呃 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 邐 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 蜆 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 镅 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 鈮 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鍺 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 垓 ਉਚਾਰਨ [ja]
 • 枰 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 鵜 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 铹 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 铽 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 墁 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 搦 ਉਚਾਰਨ [yue]