ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

飲品

飲品 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 咖啡 ਉਚਾਰਨ 咖啡 [zh]
 • 奶茶 ਉਚਾਰਨ 奶茶 [zh]
 • 雪碧 ਉਚਾਰਨ 雪碧 [yue]
 • 果汁 ਉਚਾਰਨ 果汁 [zh]
 • 橙汁 ਉਚਾਰਨ 橙汁 [yue]
 • 菊花茶 ਉਚਾਰਨ 菊花茶 [zh]
 • 凍檸茶 ਉਚਾਰਨ 凍檸茶 [yue]
 • 芬達 ਉਚਾਰਨ 芬達 [zh]
 • 綠茶 ਉਚਾਰਨ 綠茶 [zh]
 • 可樂 ਉਚਾਰਨ 可樂 [yue]
 • 豆奶 ਉਚਾਰਨ 豆奶 [nan]
 • 朱古力 ਉਚਾਰਨ 朱古力 [yue]
 • 薑茶 ਉਚਾਰਨ 薑茶 [yue]
 • 好立克 ਉਚਾਰਨ 好立克 [yue]
 • 蘋果汁 ਉਚਾਰਨ 蘋果汁 [yue]
 • 檸茶 ਉਚਾਰਨ 檸茶 [yue]
 • 可力 ਉਚਾਰਨ 可力 [yue]
 • 檸水 ਉਚਾਰਨ 檸水 [yue]
 • 蜜糖水 ਉਚਾਰਨ 蜜糖水 [yue]
 • 鮮奶 ਉਚਾਰਨ 鮮奶 [yue]
 • 菜蜜 ਉਚਾਰਨ 菜蜜 [yue]
 • 阿華田 ਉਚਾਰਨ 阿華田 [yue]
 • 七喜 ਉਚਾਰਨ 七喜 [zh]
 • 蔗汁 ਉਚਾਰਨ 蔗汁 [zh]
 • 齋啡 ਉਚਾਰਨ 齋啡 [yue]
 • 紅棗水 ਉਚਾਰਨ 紅棗水 [yue]
 • 蜜瓜奶 ਉਚਾਰਨ 蜜瓜奶 [yue]
 • 麥精 ਉਚਾਰਨ 麥精 [yue]
 • 朱古力奶 ਉਚਾਰਨ 朱古力奶 [yue]
 • 玉泉忌廉 ਉਚਾਰਨ 玉泉忌廉 [yue]