ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

高頻基礎叼炸天的閩南話詞語

高頻基礎叼炸天的閩南話詞語 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • 我 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 你 ਉਚਾਰਨ [yue]
 • 我们 ਉਚਾਰਨ 我们 [zh]
 • 什么 ਉਚਾਰਨ 什么 [hak]
 • 他们 ਉਚਾਰਨ 他们 [zh]
 • 怎么样 ਉਚਾਰਨ 怎么样 [zh]
 • 谁 ਉਚਾਰਨ [zh]
 • 食飽未? ਉਚਾਰਨ 食飽未? [nan]
 • 为什么 ਉਚਾਰਨ 为什么 [zh]
 • 你们 ਉਚਾਰਨ 你们 [wuu]
 • 女人 ਉਚਾਰਨ 女人 [zh]
 • 这里 ਉਚਾਰਨ 这里 [zh]
 • 哪里 ਉਚਾਰਨ 哪里 [zh]
 • 多少钱 ਉਚਾਰਨ 多少钱 [zh]
 • 我的 ਉਚਾਰਨ 我的 [zh]
 • 那里 ਉਚਾਰਨ 那里 [zh]
 • 男人 ਉਚਾਰਨ 男人 [zh]
 • 后面 ਉਚਾਰਨ 后面 [zh]
 • 厕所在哪里 ਉਚਾਰਨ 厕所在哪里 [nan]
 • 前面 ਉਚਾਰਨ 前面 [zh]
 • 这边 ਉਚਾਰਨ 这边 [yue]
 • 上面 ਉਚਾਰਨ 上面 [zh]
 • 你的 ਉਚਾਰਨ 你的 [zh]
 • 他们的 ਉਚਾਰਨ 他们的 [yue]
 • 歹势 ਉਚਾਰਨ 歹势 [nan]
 • 那边 ਉਚਾਰਨ 那边 [yue]
 • 咱们 ਉਚਾਰਨ 咱们 [zh]
 • 左边 ਉਚਾਰਨ 左边 [zh]
 • 好吃 ਉਚਾਰਨ 好吃 [nan]
 • 下面 ਉਚਾਰਨ 下面 [yue]
 • 喝水 ਉਚਾਰਨ 喝水 [zh]
 • 右边 ਉਚਾਰਨ 右边 [zh]
 • 他的 ਉਚਾਰਨ 他的 [zh]
 • 我们的 ਉਚਾਰਨ 我们的 [nan]
 • 几岁 ਉਚਾਰਨ 几岁 [zh]
 • 谁的 ਉਚਾਰਨ 谁的 [zh]
 • 咱们的 ਉਚਾਰਨ 咱们的 [nan]
 • 袂要紧 ਉਚਾਰਨ 袂要紧 [nan]
 • 林先生 ਉਚਾਰਨ 林先生 [zh]
 • 难吃 ਉਚਾਰਨ 难吃 [zh]
 • 你们的 ਉਚਾਰਨ 你们的 [nan]