ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

鼠 ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 鼠 ਉਚਾਰਨ
    [ja]
  • ねずみ ਉਚਾਰਨ
    ねずみ [ja]