ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

_というほど殴られた

_というほど殴られた ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ