ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

año

año ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • 1985 ਉਚਾਰਨ 1985 [ga]
  • 1980 ਉਚਾਰਨ 1980 [en]
  • annu ਉਚਾਰਨ annu [scn]
  • en un año ਉਚਾਰਨ en un año [es]
  • mata hiti ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mata hiti [rap] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • tripantü ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tripantü [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ