ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

a very lightweight cake

a very lightweight cake ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ