ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

abuse/misuse of the authority

abuse/misuse of the authority ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ