ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

adventurer

adventurer ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ