ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Adverbios de lugar

Adverbios de lugar ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • arriba ਉਚਾਰਨ arriba [es]
 • cerca ਉਚਾਰਨ cerca [es]
 • onde ਉਚਾਰਨ onde [pt]
 • dentro ਉਚਾਰਨ dentro [es]
 • atrás ਉਚਾਰਨ atrás [es]
 • abaixo ਉਚਾਰਨ abaixo [pt]
 • aquí ਉਚਾਰਨ aquí [es]
 • detrás ਉਚਾਰਨ detrás [es]
 • diante ਉਚਾਰਨ diante [pt]
 • encima ਉਚਾਰਨ encima [es]
 • acá ਉਚਾਰਨ acá [es]
 • debaixo ਉਚਾਰਨ debaixo [pt]
 • aí ਉਚਾਰਨ [lkt]
 • arredor ਉਚਾਰਨ arredor [gl]
 • algures ਉਚਾਰਨ algures [pt]
 • alá ਉਚਾਰਨ alá [pt]
 • acolá ਉਚਾਰਨ acolá [pt]
 • aló ਉਚਾਰਨ aló [pt]
 • derredor ਉਚਾਰਨ derredor [es]
 • ningures ਉਚਾਰਨ ningures [gl]
 • ó pé ਉਚਾਰਨ ó pé [gl]
 • derriba ਉਚਾਰਨ derriba [gl]
 • fóra ਉਚਾਰਨ fóra [gl]
 • velaquí ਉਚਾਰਨ velaquí [gl]
 • á beira ਉਚਾਰਨ á beira [gl]
 • velaí ਉਚਾਰਨ velaí [gl]
 • u? ਉਚਾਰਨ u? [gl]
 • alí ਉਚਾਰਨ alí [gl]
 • aquén ਉਚਾਰਨ aquén [gl]
 • xalundes ਉਚਾਰਨ xalundes [gl]
 • en fronte ਉਚਾਰਨ en fronte [gl]