ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Advervios de cantidade

Advervios de cantidade ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • moi ਉਚਾਰਨ moi [fr]
 • apenas ਉਚਾਰਨ apenas [es]
 • soamente ਉਚਾਰਨ soamente [gl]
 • mesmamente ਉਚਾਰਨ mesmamente [ast]
 • de sobra ਉਚਾਰਨ de sobra [gl]
 • talmente ਉਚਾਰਨ talmente [it]
 • xustamente ਉਚਾਰਨ xustamente [gl]
 • de menos ਉਚਾਰਨ de menos [gl]
 • de máis ਉਚਾਰਨ de máis [gl]
 • casemente ਉਚਾਰਨ casemente [gl]
 • malamente ਉਚਾਰਨ malamente [gl]
 • dabondo ਉਚਾਰਨ dabondo [gl]
 • xusto ਉਚਾਰਨ xusto [gl]
 • por aí ਉਚਾਰਨ por aí [gl]
 • de todo ਉਚਾਰਨ de todo [gl]