ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

alfabeto

alfabeto ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • a ਉਚਾਰਨ a [en]
 • e ਉਚਾਰਨ e [it]
 • C ਉਚਾਰਨ C [de]
 • B ਉਚਾਰਨ B [en]
 • F ਉਚਾਰਨ F [de]
 • D ਉਚਾਰਨ D [en]
 • X ਉਚਾਰਨ X [en]
 • Q ਉਚਾਰਨ Q [en]
 • ñ ਉਚਾਰਨ ñ [es]
 • cu ਉਚਾਰਨ cu [pt]
 • S ਉਚਾਰਨ S [en]
 • Caelum ਉਚਾਰਨ Caelum [la]
 • ge ਉਚਾਰਨ ge [sv]
 • ca ਉਚਾਰਨ ca [vi]
 • uve ਉਚਾਰਨ uve [it]
 • i griega ਉਚਾਰਨ i griega [es]
 • alfabetu ਉਚਾਰਨ alfabetu [ast]
 • abecé ਉਚਾਰਨ abecé [es]
 • alfabhethi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ alfabhethi [zu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ