ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

alphabet - greek

alphabet - greek ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • alfa ਉਚਾਰਨ alfa [hu]
  • zéta ਉਚਾਰਨ zéta [cs]
  • khi ਉਚਾਰਨ khi [vi]
  • Alda ਉਚਾਰਨ Alda [tt]
  • csi ਉਚਾਰਨ csi [ca]
  • èpsilon ਉਚਾਰਨ èpsilon [ca]
  • ípsilon ਉਚਾਰਨ ípsilon [pt]
  • òmicron ਉਚਾਰਨ òmicron [ca]
  • ro ਉਚਾਰਨ ro [kw]
  • sigma ਉਚਾਰਨ sigma [fr]