ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

amidst

amidst ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • pośród ਉਚਾਰਨ pośród [pl]
  • égna ਉਚਾਰਨ égna [lkt]
  • yn-mysk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ yn-mysk [kw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ