ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

amistad

amistad ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • cariño ਉਚਾਰਨ cariño [es]
  • parce ਉਚਾਰਨ parce [fr]
  • amicizia ਉਚਾਰਨ amicizia [it]
  • dlelwane ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dlelwane [zu] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ