ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

Animal

Animal ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Tsiajtxhu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tsiajtxhu [hmn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Wëll Sau ਉਚਾਰਨ Wëll Sau [lb]
 • liopard ਉਚਾਰਨ liopard [ga]
 • oryctolagus ਉਚਾਰਨ oryctolagus [la]
 • Ucing ਉਚਾਰਨ Ucing [su]
 • морской язык ਉਚਾਰਨ морской язык [ru]
 • opossum ਉਚਾਰਨ opossum [en]
 • клещевой ਉਚਾਰਨ клещевой [ru]
 • sliņķi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sliņķi [lv] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • попугайный ਉਚਾਰਨ попугайный [ru]
 • GNU ਉਚਾਰਨ GNU [en]
 • Beintastler ਉਚਾਰਨ Beintastler [de]
 • Sackkiefler ਉਚਾਰਨ Sackkiefler [de]
 • cachorrinha ਉਚਾਰਨ cachorrinha [pt]
 • elefanți ਉਚਾਰਨ elefanți [ro]
 • 尾獣 ਉਚਾਰਨ 尾獣 [ja]
 • morče ਉਚਾਰਨ morče [cs]
 • be ਉਚਾਰਨ be [en]
 • corruíra ਉਚਾਰਨ corruíra [pt]
 • heifers ਉਚਾਰਨ heifers [en]
 • ایگوانا ਉਚਾਰਨ ایگوانا [fa]
 • liger ਉਚਾਰਨ liger [en]
 • faonne ਉਚਾਰਨ faonne [fr]
 • イクチオサウルス ਉਚਾਰਨ イクチオサウルス [ja]
 • 似鯉 ਉਚਾਰਨ 似鯉 [ja]
 • パーチ ਉਚਾਰਨ パーチ [ja]
 • 紋黄蝶 ਉਚਾਰਨ 紋黄蝶 [ja]
 • ovariectomy ਉਚਾਰਨ ovariectomy [en]
 • poskok ਉਚਾਰਨ poskok [bs]
 • rat ਉਚਾਰਨ rat [en]
 • bubaline ਉਚਾਰਨ bubaline [ro]
 • bubalină ਉਚਾਰਨ bubalină [ro]
 • Bubal ਉਚਾਰਨ Bubal [es]
 • メロ ਉਚਾਰਨ メロ [ja]
 • capricórnio ਉਚਾਰਨ capricórnio [pt]
 • zinzilulans ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zinzilulans [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • krówki ਉਚਾਰਨ krówki [pl]
 • Dasyuromorphia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dasyuromorphia [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Dasyuridae ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dasyuridae [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Sarcophilus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sarcophilus [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • chimpanzé ਉਚਾਰਨ chimpanzé [fr]
 • سلحفاة البحر ਉਚਾਰਨ سلحفاة البحر [ar]
 • ladybird ਉਚਾਰਨ ladybird [en]
 • Churuyacu ਉਚਾਰਨ Churuyacu [qu]
 • Churuzapa ਉਚਾਰਨ Churuzapa [qu]
 • تَڑَس ਉਚਾਰਨ تَڑَس [ur]
 • hjorten ਉਚਾਰਨ hjorten [no]
 • irmaan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ irmaan [so] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tenrec ਉਚਾਰਨ tenrec [ca]
 • ma' ਉਚਾਰਨ ma' [it]
 • ndóícho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ndóícho [apw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • shash ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ shash [apw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • dibécho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dibécho [apw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tsé'é ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tsé'é [apw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bįįh ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bįįh [apw] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Leporids ਉਚਾਰਨ Leporids [en]
 • kuchuk ਉਚਾਰਨ kuchuk [uz]
 • opaki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ opaki [en] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bandithoppspindel ਉਚਾਰਨ bandithoppspindel [sv]
 • cat ਉਚਾਰਨ cat [en]
 • Beefmaster ਉਚਾਰਨ Beefmaster [en]
 • lebrato ਉਚਾਰਨ lebrato [es]
 • ハゲタカ ਉਚਾਰਨ ハゲタカ [ja]
 • lapinou ਉਚਾਰਨ lapinou [fr]
 • pingwinów ਉਚਾਰਨ pingwinów [pl]
 • wilka ਉਚਾਰਨ wilka [pl]
 • małp ਉਚਾਰਨ małp [pl]
 • katt ਉਚਾਰਨ katt [sv]
 • zaglossus ਉਚਾਰਨ zaglossus [fr]
 • Harikrokodill ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Harikrokodill [et] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • 재두루미 ਉਚਾਰਨ 재두루미 [ko]
 • taddarita ਉਚਾਰਨ taddarita [scn]
 • Krokodilejo ਉਚਾਰਨ Krokodilejo [eo]
 • mysticetus ਉਚਾਰਨ mysticetus [en]
 • ameis ਉਚਾਰਨ ameis [pt]
 • سگ نگهبان ਉਚਾਰਨ سگ نگهبان [fa]
 • Steinmarder ਉਚਾਰਨ Steinmarder [de]
 • Baummarder ਉਚਾਰਨ Baummarder [de]
 • lioness ਉਚਾਰਨ lioness [en]
 • eelskin ਉਚਾਰਨ eelskin [en]
 • baboons ਉਚਾਰਨ baboons [en]
 • sifaka ਉਚਾਰਨ sifaka [it]
 • kaplumbağam ਉਚਾਰਨ kaplumbağam [tr]
 • bête à bon Dieu ਉਚਾਰਨ bête à bon Dieu [fr]
 • aγerda ਉਚਾਰਨ aγerda [kab]
 • ibki ਉਚਾਰਨ ibki [kab]
 • aḥuli ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aḥuli [kab] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tasedda ਉਚਾਰਨ tasedda [kab]
 • ikkeri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ikkeri [kab] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • bururu ਉਚਾਰਨ bururu [pt]
 • tifirellest ਉਚਾਰਨ tifirellest [kab]
 • amqeṛquṛ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ amqeṛquṛ [kab] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • ayaẓiḍ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ayaẓiḍ [kab] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • tixsi ਉਚਾਰਨ tixsi [kab]
 • aqjun ਉਚਾਰਨ aqjun [kab]
 • taγat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taγat [kab] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • aserdun ਉਚਾਰਨ aserdun [kab]
 • aqelwac ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aqelwac [kab] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
 • Izimer ਉਚਾਰਨ Izimer [kab]
 • azger ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ azger [kab] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ