ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

animals (dog)

animals (dog) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ