ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

animals in Upper Sorbian

animals in Upper Sorbian ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • liška ਉਚਾਰਨ
    liška [cs]
  • kawka ਉਚਾਰਨ
    kawka [pl]
  • kóčka ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kóčka [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
  • kóń ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kóń [hsb] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ