ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

any day now

any day now ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ