ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

arvsõnaq

arvsõnaq ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • kolm ਉਚਾਰਨ kolm [et]
 • neli ਉਚਾਰਨ neli [fi]
 • üts ਉਚਾਰਨ üts [vro]
 • kümme ਉਚਾਰਨ kümme [et]
 • viis ਉਚਾਰਨ viis [et]
 • kuus ਉਚਾਰਨ kuus [et]
 • ütesä ਉਚਾਰਨ ütesä [vro]
 • katskümmend ਉਚਾਰਨ katskümmend [vro]
 • katõsa ਉਚਾਰਨ katõsa [vro]
 • säidse ਉਚਾਰਨ säidse [vro]
 • ütesäkümmend ਉਚਾਰਨ ütesäkümmend [vro]
 • katstõist ਉਚਾਰਨ katstõist [vro]
 • ütstõist ਉਚਾਰਨ ütstõist [vro]
 • ütesätõist ਉਚਾਰਨ ütesätõist [vro]