ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

astronomi

astronomi ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Uranus ਉਚਾਰਨ Uranus [en]
 • Venus ਉਚਾਰਨ Venus [en]
 • Jupiter ਉਚਾਰਨ Jupiter [en]
 • asteroid ਉਚਾਰਨ asteroid [en]
 • Pluto ਉਚਾਰਨ Pluto [la]
 • nebulosa ਉਚਾਰਨ nebulosa [es]
 • Tellus ਉਚਾਰਨ Tellus [sv]
 • Merkurius ਉਚਾਰਨ Merkurius [fi]
 • svart hål ਉਚਾਰਨ svart hål [sv]
 • kvasar ਉਚਾਰਨ kvasar [sv]
 • Ganymedes ਉਚਾਰਨ Ganymedes [ro]
 • meteorid ਉਚਾਰਨ meteorid [sv]
 • galax ਉਚਾਰਨ galax [sv]
 • siderisk ਉਚਾਰਨ siderisk [sv]
 • şira-yi yemani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ şira-yi yemani [ota] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ