ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bankrupt

bankrupt ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ