ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bear (animal)

bear (animal) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ