ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bijvoeglijk naamwoord

bijvoeglijk naamwoord ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ