ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bleed to death

bleed to death ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ