ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

bodhisattva

bodhisattva ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ