ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

body parts

body parts ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • face ਉਚਾਰਨ face [en]
 • ear ਉਚਾਰਨ ear [en]
 • head ਉਚਾਰਨ head [en]
 • stomach ਉਚਾਰਨ stomach [en]
 • chin ਉਚਾਰਨ chin [en]
 • feet ਉਚਾਰਨ feet [en]
 • knee ਉਚਾਰਨ knee [en]
 • bollocks ਉਚਾਰਨ bollocks [en]
 • ankle ਉਚਾਰਨ ankle [en]
 • visage ਉਚਾਰਨ visage [fr]
 • breast ਉਚਾਰਨ breast [en]
 • lip ਉਚਾਰਨ lip [en]
 • rectum ਉਚਾਰਨ rectum [en]
 • چشم ਉਚਾਰਨ چشم [fa]
 • lingua ਉਚਾਰਨ lingua [it]
 • mamma ਉਚਾਰਨ mamma [lv]
 • fascia ਉਚਾਰਨ fascia [en]
 • chirurgie ਉਚਾਰਨ chirurgie [de]
 • cartilage ਉਚਾਰਨ cartilage [en]
 • vein ਉਚਾਰਨ vein [en]
 • ovaries ਉਚਾਰਨ ovaries [en]
 • orecchio ਉਚਾਰਨ orecchio [it]
 • nombril ਉਚਾਰਨ nombril [fr]
 • kinn ਉਚਾਰਨ kinn [de]
 • ناخن ਉਚਾਰਨ ناخن [fa]
 • ring finger ਉਚਾਰਨ ring finger [en]
 • oculus ਉਚਾਰਨ oculus [en]
 • شکم ਉਚਾਰਨ شکم [fa]
 • ovary ਉਚਾਰਨ ovary [en]
 • زبان ਉਚਾਰਨ زبان [fa]
 • uterus ਉਚਾਰਨ uterus [en]
 • noga ਉਚਾਰਨ noga [sv]
 • titties ਉਚਾਰਨ titties [en]
 • fœtus ਉਚਾਰਨ fœtus [fr]
 • duodenum ਉਚਾਰਨ duodenum [en]
 • ligament ਉਚਾਰਨ ligament [en]
 • blut ਉਚਾਰਨ blut [de]
 • Poing ਉਚਾਰਨ Poing [fr]
 • cracher ਉਚਾਰਨ cracher [fr]
 • jejunum ਉਚਾਰਨ jejunum [en]
 • wimper ਉਚਾਰਨ wimper [de]
 • respirar ਉਚਾਰਨ respirar [es]
 • phalanges ਉਚਾਰਨ phalanges [en]
 • głowa ਉਚਾਰਨ głowa [pl]
 • פה ਉਚਾਰਨ פה [he]
 • lobe ਉਚਾਰਨ lobe [en]
 • ابرو ਉਚਾਰਨ ابرو [fa]
 • bronchiole ਉਚਾਰਨ bronchiole [en]
 • foramen ਉਚਾਰਨ foramen [en]
 • phalange ਉਚਾਰਨ phalange [en]
 • cloaca ਉਚਾਰਨ cloaca [es]
 • tendon ਉਚਾਰਨ tendon [en]
 • palec ਉਚਾਰਨ palec [pl]
 • plecy ਉਚਾਰਨ plecy [pl]
 • dłoń ਉਚਾਰਨ dłoń [pl]
 • nates ਉਚਾਰਨ nates [en]
 • Auris ਉਚਾਰਨ Auris [la]
 • بدن ਉਚਾਰਨ بدن [ar]
 • trochanter ਉਚਾਰਨ trochanter [fr]
 • دماغ ਉਚਾਰਨ دماغ [ar]
 • kapo ਉਚਾਰਨ kapo [eo]
 • pulso ਉਚਾਰਨ pulso [pt]
 • Ambroise Paré ਉਚਾਰਨ Ambroise Paré [fr]
 • rotule ਉਚਾਰਨ rotule [fr]
 • sanguis ਉਚਾਰਨ sanguis [la]
 • gland ਉਚਾਰਨ gland [en]
 • ventripotent ਉਚਾਰਨ ventripotent [fr]
 • Gelenk ਉਚਾਰਨ Gelenk [de]
 • gencive ਉਚਾਰਨ gencive [fr]
 • fouler ਉਚਾਰਨ fouler [fr]
 • embryonic ਉਚਾਰਨ embryonic [en]
 • kämmen ਉਚਾਰਨ kämmen [de]
 • szyja ਉਚਾਰਨ szyja [pl]
 • urètre ਉਚਾਰਨ urètre [fr]
 • nogi ਉਚਾਰਨ nogi [pl]
 • Schoß ਉਚਾਰਨ Schoß [de]
 • ראה ਉਚਾਰਨ ראה [he]
 • cutis ਉਚਾਰਨ cutis [la]
 • philtrum ਉਚਾਰਨ philtrum [en]
 • urethras ਉਚਾਰਨ urethras [en]
 • lats ਉਚਾਰਨ lats [en]
 • gallbladder ਉਚਾਰਨ gallbladder [en]
 • מצח ਉਚਾਰਨ מצח [he]
 • kuping ਉਚਾਰਨ kuping [ind]
 • hrdlo ਉਚਾਰਨ hrdlo [sk]
 • Balat ਉਚਾਰਨ Balat [tr]
 • radiologie ਉਚਾਰਨ radiologie [fr]
 • دل ਉਚਾਰਨ دل [fa]
 • genitals ਉਚਾਰਨ genitals [en]
 • armen ਉਚਾਰਨ armen [de]
 • forelegs ਉਚਾਰਨ forelegs [en]
 • עין ਉਚਾਰਨ עין [he]
 • pronation ਉਚਾਰਨ pronation [fr]
 • teat ਉਚਾਰਨ teat [en]
 • epididymis ਉਚਾਰਨ epididymis [en]
 • שיער ਉਚਾਰਨ שיער [he]
 • manus ਉਚਾਰਨ manus [la]
 • trachée ਉਚਾਰਨ trachée [fr]
 • Ljumske ਉਚਾਰਨ Ljumske [sv]
 • dos de la main ਉਚਾਰਨ dos de la main [fr]