ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

British navy

British navy ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ