ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

burn with difficulty

burn with difficulty ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ