ਸ਼੍ਰੇਣੀ:

calle

calle ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • calle ਉਚਾਰਨ calle [es]
  • strada ਉਚਾਰਨ strada [it]
  • Pollo Martín ਉਚਾਰਨ Pollo Martín [es]
  • la calle ਉਚਾਰਨ la calle [es]
  • rompelanzas ਉਚਾਰਨ rompelanzas [es]
  • Choquehuanca ਉਚਾਰਨ Choquehuanca [es]
  • Kovářská ਉਚਾਰਨ Kovářská [cs]
  • rüpü ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rüpü [arn] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ